0855. இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை

Rate this post

0855. இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை

0855. Igalethir Saaindhozhuga Vallarai

 • குறள் #
  0855
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
  மிக்லூக்கும் தன்மை யவர்.
 • விளக்கம்
  இகல் உண்டானபோது எதிர் நிற்காமல் அதன் எதிரே சாய்ந்து ஒழுக வல்லவரை வெல்ல எண்ணும் ஆற்றல் உடையவர் யார்?
 • Translation
  in English
  If men from enmity can keep their spirits free,
  Who over them shall gain the victory?
 • Meaning
  Who indeed would think of conquering those who naturally shrink back from hatred ?

Leave a comment