0851. இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும்

Rate this post

0851. இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும்

0851. Igalenba Ellaa Uyirkkum

 • குறள் #
  0851
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
  பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.
 • விளக்கம்
  எல்லா உயிர்களுக்கும் பிரித்தல் என்னும் தீய குணத்தை வளர்க்கும் நோயை, அறியுடையோர் ‘பகை’ (இகல்) என்று கூறுவார்.
 • Translation
  in English
  Hostility disunion’s plague will bring,
  That evil quality, to every living thing.
 • Meaning
  The disease which fosters the evil of disunion among all creatures is termed hatred by the wise.

Leave a comment