0830. பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால்

Rate this post

0830. பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால்

0830. Pagainatpaam Kaalam Varungkaal

 • குறள் #
  0830
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
  அகநட்பு ஒரீஇ விடல்.
 • விளக்கம்
  பகைவர் நண்பராக ஒழுகுங்காலம் வரும்பொழுது, அவரோடு முகத்தளவில் நட்புச் செய்து, மனத்தால் அந்நட்பை நீக்கியிருத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  When time shall come that foes as friends appear,
  Then thou, to hide a hostile heart, a smiling face may’st wear.
 • Meaning
  When one’s foes begin to affect friendship, one should love them with one’s looks, and, cherishing no love in the heart, give up (even the former).

Leave a comment