0822. இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை

Rate this post

0822. இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை

0822. Inampondru Inamallaar Kenmai

 • குறள் #
  0822
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
  மனம்போல வேறு படும்.
 • விளக்கம்
  நண்பர் போன்று நடித்து உண்மையில் நட்பில்லாதவரின் நட்பு, விலைமாதரின் காதல் போல் உள் ஒன்றும் புறம் ஒன்றுமாக மாறுபடும்.
 • Translation
  in English
  Friendship of those who seem our kin, but are not really kind.
  Will change from hour to hour like woman’s mind.
 • Meaning
  The friendship of those who seem to be friends while they are not, will change like the love of women.

Leave a comment