0821. சீரிடம் காணின் எறிதற்குப்

Rate this post

0821. சீரிடம் காணின் எறிதற்குப்

0821. Seeridam Kaanin Eritharkup

 • குறள் #
  0821
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
  நேரா நிரந்தவர் நட்பு.
 • விளக்கம்
  உண்மையில் மனத்தில் பொருந்தாதவராய், வெளியில் நண்பர் போல் கூடி நடப்பவரது நட்பு, தருணம் வாய்க்கும் போது ஓங்கி அடித்ததற்கு உதவும் பட்டடை (உலைக்கல்) போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Anvil where thou shalt smitten be, when men occasion find,
  Is friendship’s form without consenting mind.
 • Meaning
  The friendship of those who behave like friends without inward affection is a weapon that may be thrown when a favourable opportunity presents itself.

Leave a comment