0813. உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும்

Rate this post

0813. உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும்

0813. Uruvathu Seerthookkum Natpum

 • குறள் #
  0813
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
  கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.
 • விளக்கம்
  தமக்கு வரும் பயன் ஒன்றையே ஆராயும் நண்பரும், கிடைப்பதைப் பெற்றுக் கொள்ளும் பொதுமகளிரும், கள்வரும் ஒருதன்மையராவர்.
 • Translation
  in English
  These are alike: the friends who ponder friendship’s gain
  Those who accept whate’er you give, and all the plundering train.
 • Meaning
  Friendship who calculate the profits (of their friendship), prostitutes who are bent on obtaining their gains, and thieves are (all) of the same character.

Leave a comment