0806. எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார்

Rate this post

0806. எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார்

0806. Ellaikkan Nindraar Thuravaar

 • குறள் #
  0806
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
  தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  நட்பின் எல்லையை மீறாது நிற்பவர், தம்மோடு பழைமையாக வந்த நண்பரது நட்பை, அவரால் கேடு வந்தபோதும் விடமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Who stand within the bounds quit not, though loss impends,
  Association with the old familiar friends.
 • Meaning
  Those who stand within the limits (of true friendship) will not even in adversity give up the intimacy of long-standing friends.

Leave a comment