0805. பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை

Rate this post

0805. பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை

0805. Pethaimai Ondro Perunkizhaimai

 • குறள் #
  0805
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க
  நோதக்க நட்டார் செயின்.
 • விளக்கம்
  நண்பர் வருந்தத்தக்க செயல்களைச் செய்வாரானால், அதற்குக் காரணம் அவருடைய அறியாமை மட்டுமின்றி, மிக்க உரிமையுமாகும் என்று அறிதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Not folly merely, but familiar carelessness,
  Esteem it, when your friends cause you distress.
 • Meaning
  If friends should perform what is painful, understand that it is owing not only to ignorance, but also to the strong claims of intimacy.

Leave a comment