0795. அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து

Rate this post

0795. அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து

0795. Azhachcholli Allathu Idiththu

 • குறள் #
  0795
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய
  வல்லார்நடபு ஆய்ந்து கொளல்.
 • விளக்கம்
  குற்றமுள்ளதைச் செய்ய எண்ணினால் வருந்தும்படியாகச் சொல்லிக் கண்டிக்கும், உலக வழக்கை அறிந்து நடக்கும்படி செய்விக்கும் வல்லமையுடையவரைத் தேடி நட்புக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Make them your chosen friend whose words repentance move,
  With power prescription’s path to show, while evil they reprove.
 • Meaning
  You should examine and secure the friendship of those who can speak so as to make you weep over a crime (before its commission) or rebuke you severely (after you have done it) and are able to teach you (the ways of) the world.

Leave a comment