0789. நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின்

5/5 - (1 vote)

0789. நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின்

0789. Natpirkku Veetrirukkai Yaathenil

 • குறள் #
  0789
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின் கொட்பின்றி
  ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை.
 • விளக்கம்
  நட்பிற்கு உயர்ந்த இடம் எது எனில், எக்காலத்தும் மாறுபாடின்றி முடிந்த வரையில் நண்பனைத் தளராமல் தாங்கும் திண்மையாகும்.
 • Translation
  in English
  And where is friendship’s royal seat? In stable mind,
  Where friend in every time of need support may find.
 • Meaning
  Friendship may be said to be on its throne when it possesses the power of supporting one at all times and under all circumstances, (in the practice or virtue and wealth).

Leave a comment