0763. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி

Rate this post

0763. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி

0763. Oliththakkaal Ennaam Uvari

 • குறள் #
  0763
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
  நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  எலிகளான பகை கூடிக் கடல்போல் ஒலித்தாலும் என்ன தீமை உண்டாகும்? பாம்பானது மூச்சு விட்ட அளவில் அவையெல்லாம் அழிந்தொழியும்.
 • Translation
  in English
  Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry;
  What then? The dragon breathes upon them, and they die!
 • Meaning
  What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra.

Leave a comment