0748. முற்றாற்றி முற்றி யவரையும்

Rate this post

0748. முற்றாற்றி முற்றி யவரையும்

0748. Mutritru Mutri Yavaraiyum

 • குறள் #
  0748
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
  பற்றியார் வெல்வது அரண்.
 • விளக்கம்
  முற்றுகையிட வல்லவராகி வந்து முற்றுகையிட்ட பகைவரை, உள்ளே நின்றவர் இடம்விட்டுப் பெயராமல் நின்று போர் புரிந்து வெல்லும்படி அமைந்ததே அரண்.
 • Translation
  in English
  Howe’er the circling foe may strive access to win,
  A fort should give the victory to those who guard within.
 • Meaning
  That is a fort whose inmates are able to overcome without losing their ground, even abler men who have besieged it.

Leave a comment