0730. உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர்

Rate this post

0730. உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர்

0730. Ulareninum Illaarodu Oppar

 • குறள் #
  0730
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன்அஞ்சிக்
  கற்ற செலச்சொல்லா தார்.
 • விளக்கம்
  அவைக்கு அஞ்சித் தாம் கற்றவற்றை அவைக்கு ஏற்பச் சொல்ல இயலாதவர் உயிரோடு இருந்தாராயினும் இறந்தவரோடு ஒப்பர்.
 • Translation
  in English
  Who what they’ve learned, in penetrating words know not to say,
  The council fearing, though they live, as dead are they.
 • Meaning
  Those who through fear of the assembly are unable to set forth their learning in an interesting manner, though alive, are yet like the dead.

Leave a comment