0726. வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு

Rate this post

0726. வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு

0726. Vaaloden Vankannar Allaarkku

 • குறள் #
  0726
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென்
  நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  வீரம் இல்லாதவர்க்கும் வாட்போருக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது? அதுபோல் அறிவுடையோர் அவையில் அஞ்சுகின்றவர்க்கும் நூலுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது?
 • Translation
  in English
  To those who lack the hero’s eye what can the sword avail?
  Or science what, to those before the council keen who quail?
 • Meaning
  What have they to do with a sword who are not valiant, or they with learning who are afraid of an intelligent assembly ?

Leave a comment