0708. முகம்நோக்கி நிற்க அமையும்

0708. முகம்நோக்கி நிற்க அமையும்

0708. Mugamnokki Nirka Amaiyum

 • குறள் #
  0708
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
  உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் நிகழ்வதைக் குறிப்பால் உணர்ந்து, நேர்ந்த துன்பத்தைத் தீர்ப்பாரைப் பெற்றால், அவர் முகத்தைப் பார்த்து நிற்றலே துன்பத்தை ஒழிப்பதற்குப் போதுமானது.
 • Translation
  in English
  To see the face is quite enough, in presence brought,
  When men can look within and know the lurking thought.
 • Meaning
  If the king gets those who by looking into his mind can understand (and remove) what has occurred (to him) it is enough that he stand looking at their face.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.