0699. கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத

Rate this post

0699. கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத

0699. Kolappattem Endrennik Kollaatha

 • குறள் #
  0699
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
  துளக்கற்ற காட்சி யவர்.
 • விளக்கம்
  கலக்கமற்ற தெளிந்த அறிவினையுடையார், ‘அரசனால் நாம் நன்கு மதிக்கப்பட்டோம்’ என்று எண்ணி, அவன் விரும்பாதவற்றைச் செய்யமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  ‘We’ve gained his grace, boots nought what graceless acts we do’,
  So deem not sages who the changeless vision view.
 • Meaning
  Those whose judgement is firm will not do what is disagreeable (to the sovereign) saying (within themselves) “We are esteemed by the king”.

Leave a comment