0695. எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற்

Rate this post

0695. எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற்

0695. Epporulum Oraar Thodaraarmat

 • குறள் #
  0695
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
  விட்டக்கால் கேட்க மறை.
 • விளக்கம்
  மன்னர் பிறரோடு இரகசியம் பேசும்போது அதனை உற்றுக் கேட்டலும் வற்புறுத்திக் கேட்டலுமின்றி அவராகவே கூறும்பொழுது கேட்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Seek not, ask not, the secret of the king to hear;
  But if he lets the matter forth, give ear!
 • Meaning
  (When the king is engaged) in secret counsel (with others), ministers should neither over-hear anything whatever nor pry into it with inquisitive questions, but (wait to) listen when it is divulged (by the king himself).

Leave a comment