0690. இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது

Rate this post

0690. இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது

0690. Iruthi Payappinum Enjaathu

 • குறள் #
  0690
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு
  உறுதி பயப்பதாம் தூது.
 • விளக்கம்
  தான் சொல்லுவது தனக்கு முடிவைத் தருமாயினும், அதற்கு அஞ்சாது, தன் அரசனுக்கு நன்மை தரக்கூடியதைச் சொல்பவனே தூதன்.
 • Translation
  in English
  Death to the faithful one his embassy may bring;
  To envoy gains assured advantage for his king.
 • Meaning
  He is the ambassador who fearlessly seeks his sovereign’s good though it should cost him his life (to deliver his message).

Leave a comment