0688. தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை

1/5 - (1 vote)

0688. தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை

0688. Thooimai Thunaimai Thunivudaimai

 • குறள் #
  0688
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
  வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.
 • விளக்கம்
  தன் அரசன் சொன்னதை அவ்வாறே சொல்லுவோனது இலக்கணம், பொருள் காமங்களால் தூய்மை இழக்காமையும், அவர் அமைச்சர் துணையாகும் தன்மையும், உண்மையும் ஆகியவை யாகும்.
 • Translation
  in English
  Integrity, resources, soul determined, truthfulness.
  Who rightly speaks his message must these marks possess.
 • Meaning
  The qualifications of him who faithfully delivers his (sovereign’s) message are purity, the support (of foreign ministers), and boldness, with truthfulness in addition to the (aforesaid) three.

Leave a comment