0687. கடனறிந்து காலங் கருதி

Rate this post

0687. கடனறிந்து காலங் கருதி

0687. Kadanarindhu Kaalang Karuthi

 • குறள் #
  0687
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்து
  எண்ணி உரைப்பான் தலை.
 • விளக்கம்
  வகை அறிந்து, சமயம் பார்த்து, இடமறிந்து, சொல்லும் வழியை எண்ணி, அவ்வாறு சொல்லுபவன் சிறந்த தூதனாவான்.
 • Translation
  in English
  He is the best who knows what’s due, the time considered well,
  The place selects, then ponders long ere he his errand tell.
 • Meaning
  He is chief (among ambassadors) who understands the proper decorum (before foreign princes), seeks the (proper) occasion, knows the (most suitable) place, and delivers his message after (due) consideration.

Leave a comment