0670. எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும்

2/5 - (1 vote)

0670. எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும்

0670. Enaiththitpam Eithiyak Kannum

 • குறள் #
  0670
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
  வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.
 • விளக்கம்
  செய்யும் செயலில் உறுதி கொள்ளாதவரை, அவரிடத்தில் வேறு எந்த வலிமை இருந்தாலும் உலகத்தவர் மதிக்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The world desires not men of every power possessed,
  Who power in act desire not,- crown of all the rest.
 • Meaning
  The great will not esteem those who esteem not firmness of action, whatever other abilities the latter may possess.

Leave a comment