0666. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து

Rate this post

0666. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து

0666. Enniya Enniyaangu Yeithu

 • குறள் #
  0666
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார்
  திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  ஒரு பொருளை அடைய எண்ணியவர், அதனை அடைவதற்குரிய செயலில் வலிமையுடையவராகப் பெற்றால், எண்ணப்பட்ட பொருளை எண்ணியபடியே அடைவர்.
 • Translation
  in English
  Whate’er men think, ev’n as they think, may men obtain,
  If those who think can steadfastness of will retain.
 • Meaning
  If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what they have desired even as they have desired it.

Leave a comment