0651. துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம்

Rate this post

0651. துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம்

0651. Thunainalam Aakkam Tharooum

 • குறள் #
  0651
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்
  வேண்டிய எல்லாந் தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்குத் துணைவரால் வரும் நன்மை செல்வம் ஒன்றையே கொடுக்கும்; செய்யும் தொழிலின் நன்மை அவன் விரும்பியவற்றை யெல்லாம் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  The good external help confers is worldly gain;
  By action good men every needed gift obtain.
 • Meaning
  The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired.

Leave a comment