0649. பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா

5/5 - (1 vote)

0649. பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா

0649. Palasollak Kaamuruvar Mandramaa

 • குறள் #
  0649
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
  சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.
 • விளக்கம்
  குற்ற மற்றவையாகச் சில சொற்களைச் சொல்லத் தெரியாதவர், பல சொற்களைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்க விரும்புவார்.
 • Translation
  in English
  Who have not skill ten faultless words to utter plain,
  Their tongues will itch with thousand words man’s ears to pain.
 • Meaning
  They will desire to utter many words, who do not know how to speak a few faultless ones.

Leave a comment