0628. இன்பம் விழையான் இடும்பை

Rate this post

0628. இன்பம் விழையான் இடும்பை

0628. Inbam Vizhaiyaan Idumbai

 • குறள் #
  0628
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
  துன்பம் உறுதல் இலன்.
 • விளக்கம்
  இன்பத்தை விரும்பாமல் துன்பம் இயற்கையானது என்ற தெளிவுடையவன் துன்பம் அடையமாட்டான்.
 • Translation
  in English
  He seeks not joy, to sorrow man is born, he knows;
  Such man will walk unharmed by touch of human woes.
 • Meaning
  That man never experiences sorrow, who does not seek for pleasure, and who considers distress to be natural (to man).

Leave a comment