0627. இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று

Rate this post

0627. இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று

0627. Ilakkam Udambidumbaik Kendru

 • குறள் #
  0627
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
  கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர் தமது உடம்பு, துன்பம் என்னும் வாளுக்கு இலக்கு என்று அறிந்து, தம்மீது வந்த துன்பத்தைத் துன்பமாகக் கொள்ள மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  ‘Man’s frame is sorrow’s target’, the noble mind reflects,
  Nor meets with troubled mind the sorrows it expects.
 • Meaning
  The great will not regard trouble as trouble, knowing that the body is the butt of trouble.

Leave a comment