0626. அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ

Rate this post

0626. அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ

0626. Atremendru Allar Padubavo

 • குறள் #
  0626
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
  ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.
 • விளக்கம்
  செல்வத்தைப் பெற்றோம் என்று மகிழ்ந்து அதனைப் பாதுகாக்காதவர், வறுமை வந்த காலத்தில் அதை இழந்து விட்டோம் என்று அல்லற்படுவரோ?
 • Translation
  in English
  Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart,
  Will not bemoan the loss, when prosperous days depart.
 • Meaning
  Will those men ever cry out in sorrow, “we are destitute” who, (in their prosperity), give not way to (undue desire) to keep their wealth.

Leave a comment