0619. தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும்

Rate this post

0619. தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும்

0619. Theivaththaan Aagaa Theninum

 • குறள் #
  0619
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
  மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.
 • விளக்கம்
  முயன்ற தொழில் ஊழ்வயத்தால் கருதிய பயனைக் கொடுக்க வில்லையாயினும், அம்முயற்சி உடம்பை வருத்திய அளவுக்குக் கூலி தரும்.
 • Translation
  in English
  Though fate-divine should make your labour vain;
  Effort its labour’s sure reward will gain.
 • Meaning
  Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward.

Leave a comment