0618. பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று

Rate this post

0618. பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று

0618. Poriyinmai Yaarkkum Pazhiyandru

 • குறள் #
  0618
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
  ஆள்வினை இன்மை பழி.
 • விளக்கம்
  நற்பயனைத் தருவதாகிய நல்வினை இல்லாமை ஒருவனுக்குப் பழியாகாது; அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து தொழில் முயற்சி செய்யாமையே பழியாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis no reproach unpropitious fate should ban;
  But not to do man’s work is foul disgrace to man!
 • Meaning
  Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace.

Leave a comment