0617. மடியுளாள் மாமுகடி என்ப

Rate this post

0617. மடியுளாள் மாமுகடி என்ப

0617. Madiyulaal Maamugadi Enba

 • குறள் #
  0617
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
  தாளுளான் தாமரையி னாள்.
 • விளக்கம்
  மூதேவி சோம்பலுள்ளவனிடத்தில் இருப்பாள்; சீதேவி முயற்சியுள்ளவனிடத்தில் இருப்பாள்.
 • Translation
  in English
  In sluggishness is seen misfortune’s lurid form, the wise declare;
  Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there!
 • Meaning
  They say that the black Mudevi (the goddess of adversity) dwells with laziness, and the Latchmi (the goddess of prosperity) dwells with the labour of the industrious.

Leave a comment