0616. முயற்சி திருவினை ஆக்கும்

Rate this post

0616. முயற்சி திருவினை ஆக்கும்

0616. Muyarchi Thiruvinai Aakkum

 • குறள் #
  0616
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
  இன்மை புகுத்தி விடும்.
 • விளக்கம்
  முயற்சி ஒருவனுக்குச் செல்வத்தைப் பெருகச் செய்யும்; முயற்சி இல்லாதிருத்தல் வறுமையை அடைவிக்கும்.
 • Translation
  in English
  Effort brings fortune’s sure increase,
  Its absence brings to nothingness.
 • Meaning
  Labour will produce wealth; idleness will bring poverty.

Leave a comment