0614. தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை

Rate this post

0614. தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை

0614. Thaalaanmai Illaathan Velaanmai

 • குறள் #
  0614
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
  வாளாண்மை போலக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  முயற்சியில்லாதவன் பிறருக்கு உதவி செய்ய முயலுதல், பேடி தன் கையில் வாள் பிடித்துப் பயன்படுத்த முயல்வது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Beneficent intent in men by whom no strenuous work is wrought,
  Like battle-axe in sexless being’s hand availeth nought.
 • Meaning
  The liberality of him, who does not labour, will fail, like the manliness of a hermaphrodite, who has a sword in its hand.

Leave a comment