0611. அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை

5/5 - (1 vote)

0611. அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை

0611. Arumai Udaiththendru Asaavaamai

 • குறள் #
  0611
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்
  பெருமை முயற்சி தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்குமுன், ‘இச்செயல் செய்வதற்குக் கடுமையானது’ என்று எண்ணிச் சோர்வடையாதிருத்தல் வேண்டும். அச்செயலுக்கான முயற்சி பெருமையைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Say not, ‘Tis hard’, in weak, desponding hour,
  For strenuous effort gives prevailing power.
 • Meaning
  Yield not to the feebleness which says, “this is too difficult to be done”; labour will give the greatness (of mind) which is necessary (to do it).

Leave a comment