0609. குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம்

Rate this post

0609. குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம்

0609. Kudiyaanmai Yulvandha Kutram

 • குறள் #
  0609
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
  மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் சோம்பலை ஒழிப்பானாயின், அவனின் குடும்பத்தை நடத்துவதில் வந்த குற்றங்கள் கெட்டுப் போகும்.
 • Translation
  in English
  Who changes slothful habits saves
  Himself from all that household rule depraves.
 • Meaning
  When a man puts away idleness, the reproach which has come upon himself and his family will disappear.

Leave a comment