0603. மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை

Rate this post

0603. மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை

0603. Madimadik Kondozhugum Pethai

 • குறள் #
  0603
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
  குடிமடியும் தன்னினும் முந்து.
 • விளக்கம்
  நீக்கத் தக்க சோம்பலைத் தன்னுள்ளே கொண்டு நடக்கும் அறிவில்லாதவன் பிறந்த குடி, அவன் அழிவதற்கு முன்பே அழிந்துபோகும்.
 • Translation
  in English
  Who fosters indolence within his breast, the silly elf!
  The house from which he springs shall perish ere himself.
 • Meaning
  The (lustre of the) family of the ignorant man, who acts under the influence of destructive laziness will perish, even before he is dead.

Leave a comment