0602. மடியை மடியா ஒழுகல்

Rate this post

0602. மடியை மடியா ஒழுகல்

0602. Madiyai Madiyaa Ozhugal

 • குறள் #
  0602
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
  குடியாக வேண்டு பவர்.
 • விளக்கம்
  தமது குடி மேன்மேலும் நல்ல குடியாக உயர வேண்டும் என விரும்புவோர், சோம்பலைக் கெடுத்து முயலுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Let indolence, the death of effort, die,
  If you’d uphold your household’s dignity.
 • Meaning
  Let those, who desire that their family may be illustrious, put away all idleness from their conduct.

Leave a comment