0601. குடியென்னும் குன்றா விளக்கம்

Rate this post

0601. குடியென்னும் குன்றா விளக்கம்

0601. Kudiyennum Kundraa Vilakkam

 • குறள் #
  0601
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
  மாசூர மாய்ந்து கெடும்.
 • விளக்கம்
  குடி என்று சொல்லப்படுகின்ற மங்காத விளக்கு, ஒருவனுடைய சோம்பலாகிய மாசு சேரச்சேர மங்கி அணைந்து போகும்.
 • Translation
  in English
  Of household dignity the lustre beaming bright,
  Flickers and dies when sluggish foulness dims its light.
 • Meaning
  By the darkness, of idleness, the indestructible lamp of family (rank) will be extinguished.

Leave a comment