0599. பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும்

Rate this post

0599. பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும்

0599. Pariyathu Koorngkottathu Aayinum

 • குறள் #
  0599
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
  வெருஉம் புலிதாக் குறின்.
 • விளக்கம்
  யானை பெரிய உடம்பையும், கூர்மையான கொம்புகளையும் உடையதானாலும், புலி தாக்குமானால் அச்சப்படும்.
 • Translation
  in English
  Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
  When tiger threatens shrinks away alarmed!
 • Meaning
  Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger.

Leave a comment