0586. துறந்தார் படிவத்த ராகி

Rate this post

0586. துறந்தார் படிவத்த ராகி

0586. Thuranthaar Padivaththa Raagi

 • குறள் #
  0586
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்து
  என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று.
 • விளக்கம்
  துறவிபோல் வேடமிட்டும், விரத ஒழுக்கத்தவர் போல் வேடம் பூண்டும், செல்லக் கூடாத இடங்களிலெல்லாம் சென்று ஆராய்ந்து அறிந்து, தனக்கு என்ன துன்பத்தைச் செய்து கேட்டாலும் அதை வெளிப்படுத்தாதவனே ஒற்றனாவான்.
 • Translation
  in English
  As monk or devotee, through every hindrance making way,
  A spy, whate’er men do, must watchful mind display.
 • Meaning
  He is a spy who, assuming the appearance of an ascetic, goes into (whatever place he wishes), examines into (all, that is needful), and never discovers himself, whatever may be done to him.

Leave a comment