0582. எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை

Rate this post

0582. எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை

0582. Ellaarkkum Ellaam Nigazhbavai

 • குறள் #
  0582
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
  வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.
 • விளக்கம்
  எல்லோரிடத்திலும் நடப்பன எல்லாவற்றையும் நாள் தோறும் ஒற்றன் மூலமாக விரைந்து அறிதல், அரசனுக்குரிய தொழிலாகும்.
 • Translation
  in English
  Each day, of every subject every deed,
  ‘Tis duty of the king to learn with speed.
 • Meaning
  It is the duty of a king to know quickly (by a spy) what all happens, daily, amongst all men.

Leave a comment