0562. கடிதோச்சி மெல்ல எறிக

Rate this post

0562. கடிதோச்சி மெல்ல எறிக

0562. Kadithochchi Mella Eriga

 • குறள் #
  0562
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
  நீங்காமை வேண்டு பவர்.
 • விளக்கம்
  செல்வம் நெடுங்காலம் நீங்காமல் நிற்றலை விரும்பும் அரசன், தண்டிக்கத் தொடங்கும்போது அளவு கடந்து தண்டிப்பது போலக் காட்டி, அளவாகத் தண்டித்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  For length of days with still increasing joys on Heav’n who call,
  Should raise the rod with brow severe, but let it gently fall.
 • Meaning
  Let the king, who desires that his prosperity may long remain, commence his preliminary enquires with strictness, and then punish with mildness.

Leave a comment