0559. முறைகோடி மன்னவன் செய்யின்

Rate this post

0559. முறைகோடி மன்னவன் செய்யின்

0559. Muraikodi Mannavan Seiyyin

 • குறள் #
  0559
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
  ஒல்லாது வானம் பெயல்.
 • விளக்கம்
  மன்னன் நீதிமுறை தவறி நாட்டை ஆண்டால், பருவ மழை தவற, மேகம் மழை பெய்யாது.
 • Translation
  in English
  Where king from right deflecting, makes unrighteous gain,
  The seasons change, the clouds pour down no rain.
 • Meaning
  If the king acts contrary to justice, rain will become unseasonable, and the heavens will withhold their showers.

Leave a comment