0556. மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை

Rate this post

0556. மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை

0556. Mannarkku Mannuthal Sengonmai

 • குறள் #
  0556
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
  மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.
 • விளக்கம்
  மன்னனுக்குப் புகழ் நிலைபெறுதல் நீதியினாலேயாகும். அந்நீதி இல்லையாயின் அவனது புகழ் நிலை பெறமாட்டாது.
 • Translation
  in English
  To rulers’ rule stability is sceptre right;
  When this is not, quenched is the rulers’ light.
 • Meaning
  Righteous government gives permanence to (the fame of) kings; without that their fame will have no endurance.

Leave a comment