0553. நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா

Rate this post

0553. நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா

0553. Naadorum Naadi Muraiseiyaa

 • குறள் #
  0553
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கொடுங்கோன்மை (Kodungonmai)
  The Cruel Sceptre
 • குறள்
  நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
  நாடொறும் நாடு கெடும்.
 • விளக்கம்
  நாள்தொறும் நாட்டில் நடக்கும் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து நீதி செலுத்தாத மன்னன், நாள்தொறும் தனது நாட்டை இழந்து கொண்டே வருவான்.
 • Translation
  in English
  Who makes no daily search for wrongs, nor justly rules, that king
  Doth day by day his realm to ruin bring.
 • Meaning
  The country of the king who does not daily examine into the wrongs done and distribute justice, will daily fall to ruin.

Leave a comment