0544. குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில

Rate this post

0544. குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில

0544. Kudithazhiek Kolochchum Maanila

 • குறள் #
  0544
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  செங்கோன்மை (Sengonmai)
  The Right Sceptre
 • குறள்
  குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
  அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.
 • விளக்கம்
  குடிமக்களை அன்புடன் தழுவிச் செங்கோல் செலுத்துகின்ற பெருநில வேந்தனின் அடிகளை அடைக்கலமாக அடைந்து இவ்வுலகத்து உயிர்கள் யாவும் வாழும்.
 • Translation
  in English
  Whose heart embraces subjects all, lord over mighty land
  Who rules, the world his feet embracing stands.
 • Meaning
  The world will constantly embrace the feet of the great king who rules over his subjects with love.

Leave a comment