0543. அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும்

Rate this post

0543. அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும்

0543. Andhanar Noorkkum Araththirkkum

 • குறள் #
  0543
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  செங்கோன்மை (Sengonmai)
  The Right Sceptre
 • குறள்
  அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
  நின்றது மன்னவன் கோல்.
 • விளக்கம்
  மன்னனது செங்கோல் அந்தணரது நூலுக்கும் அறத்திற்கும் காரணமாக நிலைபெற்றிருப்பதாகும்.
 • Translation
  in English
  Learning and virtue of the sages spring,
  From all-controlling sceptre of the king.
 • Meaning
  The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein described.

Leave a comment