0541. ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து

Rate this post

0541. ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து

0541. Oorndhukan Nodaathu Iraipurindhu

 • குறள் #
  0541
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  செங்கோன்மை (Sengonmai)
  The Right Sceptre
 • குறள்
  ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
  தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.
 • விளக்கம்
  குற்றங்களை ஆராய்ந்து, எவரிடத்தும் தாட்சணியமின்றி, நடுவு நிலைமையோடு ஆராய்ந்து, குற்றத்திற்குத் தக்க தண்டனையை அறிந்து செய்வதே முறையாகும்.
 • Translation
  in English
  Search out, to no one favour show; with heart that justice loves
  Consult, then act; this is the rule that right approves.
 • Meaning
  To examine into (the crimes which may be committed), to show no favour (to any one), to desire to act with impartiality towards all, and to inflict (such punishments) as may be wisely resolved on, constitute rectitude.

Leave a comment