0539. இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக

Rate this post

0539. இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக

0539. Igazhchchiyin Kettaarai Ulluga

 • குறள் #
  0539
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
  மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.
 • விளக்கம்
  அரசன், தன் மகிழ்ச்சியினால் செருக்குற்றிருக்கும்போது, அம்மகிழ்ச்சி காரணமாக உண்டான மறதியால் கெட்டவர்களை நினைக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Think on the men whom scornful mind hath brought to nought,
  When exultation overwhelms thy wildered thought.
 • Meaning
  Let (a king) think of those who have been ruined by neglect, when his mind is elated with joy.

Leave a comment