0537. அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச்

Rate this post

0537. அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச்

0537. Ariyaendru Aagaatha Illaipoch

 • குறள் #
  0537
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  அரியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச் சாவாக்
  கருவியால் போற்றிச் செயின்.
 • விளக்கம்
  மறவாத மனத்தால் எண்ணிச் செய்தால், செய்வதற்கு அரியவை என்று முடியாத செயல் ஒன்றுமில்லை.
 • Translation
  in English
  Though things are arduous deemed, there’s nought may not be won,
  When work with mind’s unslumbering energy and thought is done.
 • Meaning
  There is nothing too difficult to be accomplished, if a man set about it carefully, with unflinching
  endeavour.

Leave a comment