0536. இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும்

Rate this post

0536. இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும்

0536. Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum

 • குறள் #
  0536
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
  வாயின் அதுவொப்பது இல்.
 • விளக்கம்
  மறதியின்மை எவரிடத்தும் எக்காலத்தும் நீங்காமல் இருக்குமாயின், அதனை ஒத்த நன்மை வேறில்லை.
 • Translation
  in English
  Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain,
  Where this is found there is no greater gain.
 • Meaning
  There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons.

Leave a comment